Home / Χωρίς κατηγορία / Προσλήψεις 17 γυμναστών στον Δήμο Νέας Σμύρνης -Πληροφορίες αιτήσεων

Προσλήψεις 17 γυμναστών στον Δήμο Νέας Σμύρνης -Πληροφορίες αιτήσεων

Δήμος Νέας Σμύρνης ανακοινώνει την πρόσληψη δεκαεπτά (17) θέσεων Π.Ε. Καθηγητών Φυσικής Αγωγής µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου (Ι.∆.Ο.Χ.) εκ των οποίων

α) οι δεκαπέντε (15) θα είναι Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής χωρίς ειδικότητα [τρείς (3) εξ αυτών αφορούν το 20% των θέσεων στις οποίες δεν προσµετρούνται µόρια προϋπηρεσίας στα Π.Α.γ.Ο.] και

β) οι δύο (2) θα είναι Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής µε ειδικότητα στην Ειδική Φυσική Αγωγή, µε ωριαία αποζηµίωση και µέγιστη χρονική διάρκεια έως 31- 7- 2018, για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης των Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους περιόδου 2017 – 2018.

  • 12 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
  • 3 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
  • 2 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ µε ειδικότητα στην Ειδική Φυσική Αγωγή

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία έως 60 ετών.

Προθεσµία και τόπος υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να κατεβάσουν την προκήρυξη από την επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου Νέας Σµύρνης(www.neasmyrni.gr) και να υποβάλλουν αίτηση (µόνο αυτοπροσώπως ή µε εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους) στο γραφείο ∆ιεύθυνσης Προσωπικού του Πολιτιστικού & Αθλητικού οργανισµού του δήµου Νέας Σµύρνης, 1ος όροφος, Ελευθερίου Βενιζέλου 78, κατά τις ώρες 09.00 έως 13.00 (τηλ. Επικοινωνίας: 213 20258881, 891).

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε δύο (2) εφηµερίδες ή της ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, εφόσον η ανάρτηση είναι µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top